Algemene voorwaarden - Woodworks Yoga
 

Algemene voorwaarden

Onderstaand vind je de Algemene Voorwaarden die gelden bij WoodWorks Yoga:

  • Inschrijvingen worden gedaan door middel van het online inschrijfformulier.
  • Een yogales kost 17.50 euro per les, 10 rittenkaart 130 euro, 20 rittenkaart 230 euro. Als je besluit een maandabonnement te nemen per automatische incasso dan ontvang je korting en zijn de prijzen als volgt:
  • Een maandabonnement voor 2 lessen per week kost 55, Onbeperkt Yoga €67.50 euro o.b.v. automatische incasso.
  • De eerste betaling geschiedt via een iDeal betaling waarbij de deelnemer machtiging afgeeft voor verdere automatische incasso.
  • De tarieven voor het abonnement worden maandelijks per automatische incasso geïnd, op de zelfde dag in de maand waarop de machtiging is afgegeven.
  • WoodWorks Yoga hanteert een opzegtermijn van 1 maand, aangaande op de 1ste van de maand.

Disclaimer: WoodWorks Yoga stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiële en/of letselschade ontstaan tijdens, voor of na de yogales. Het kopieren van informatie te vinden op de website WoodWorks Yoga is uitdrukkelijk alleen toegestaan na schriftelijk akkoord van WoodWorks Yoga. Ondanks dat maximale zorg is verleend aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid worden ingestaan. WoodWorks Yoga aanvaardt hier dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Privacy: WoodWorks Yoga verzamelt en bewaart persoonsgegevens volgens de huidige wet en regelgeving (AVG). Persoonsgegevens worden nooit met andere partijen gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Zodra een klant zich aanmeldt worden alleen de door de klant verstrekte gegevens bewaard in het kader van de gevraagde dienst. Doordat een klant zich aanmeldt bij WoodWorks Yoga gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden van WoodWorks Yoga. WoodWorks Yoga gebruikt passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Mocht er, ondanks deze beveiligingsmaatregelen, een datalek plaatsvinden, dan melden wij deze binnen 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de personen van wie de gegevens zijn verzameld.Het is jouw recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen.Verhuur van de studio geschiedt via automatische incasso, eerste termijn betaling via IDeal, waarna automatische incasso geschiedt op de dag van eerste betaling de maand daaropvolgend. Het opzeggen van de huur met in acht neming van één maand opzegtermijn. De huurprijs is inclusief servicekosten en gebruik van alle faciliteiten aanwezig in de studio.