Algemene voorwaarden - Woodworks Yoga
 

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden WoodWorks Urban Yoga 

 

  1. Afschrijving en Betaling

   1.1. Het abonnementsbedrag wordt maandelijks afgeschreven op de dag van het afsluiten       van het contract van het opgegeven betalingsmiddel. 

   1.2. De betaling geschiedt automatisch via het door de abonnee verstrekte betaalmiddel, zoals creditcard of bankrekening.

   1.3. De tarieven voor het yoga-abonnement kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen met voorafgaande kennisgeving van ten minste 30 dagen.

 

  1. Opzegging

   2.1. Opzegging van het abonnement is mogelijk na een minimale contractduur van 3 maanden.

   2.2. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het verval van de contractdatum.

   2.3. Tijdens de contractduur van 3 maanden kan het abonnement niet worden opgezegd.

 

  1. Abonnementsvoorwaarden

   3.1.  De abonnee krijgt toegang tot het online boekingssysteem. 

   3.2.  Het abonnement biedt toegang tot één yogales per week bij een maandabonnement van 1x in de week, twee lessen per week bij een maandabonnement van twee keer per week. En onbeperkte toegang tot de lessen bij een onbeperkt abonnement, gedurende de looptijd van het abonnement.

   3.3.  De lescredits kunnen willekeurig in een abonnements maand worden besteed. 

   3.4.  Niet gebruikte credits kunnen niet overgedragen worden naar de volgende maand.

   3.5.. Het is niet toegestaan om het abonnement te delen met andere personen

   3.6.  Het abonnement kan enkel worden gepauzeerd bij blessures met medische verklaring. Het abonnement kan niet worden gepauzeerd ten behoeve van langere afwezigheid als gevolg van vakantie of werkverplichtingen. 

 

  

  1. Wijzigingen en Annuleringen

   4.1. De yogastudio behoudt zich het recht voor om lessen te wijzigen in het rooster,  instructeurs of locatie met voorafgaande kennisgeving aan de abonnee via de website of de app. 

   4.2. Bij annulering van een les na inschrijving worden de credits teruggestort op het abonnement van het lid. 

   4.4 Bij tijdige annulering, minimaal drie uur voor aanvang van de les, wordt de les niet in rekening gebracht en een les credit teruggeboekt. 

   4.3  Bij annulering van het lid binnen de drie uur voor de start van een les wordt een les in rekening gebracht. 

 

  1. Aansprakelijkheid

   5.1. De abonnee begrijpt dat deelname aan yogalessen risico’s met zich meebrengt en stemt ermee in de yogastudio en instructeurs te vrijwaren van enige aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of verlies van eigendommen.

   5.2. De yogastudio is niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen van abonnees die in de faciliteit worden achtergelaten.

 

  1. Privacy

   6.1. Persoonlijke gegevens van abonnees worden vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van de yogastudio en de wettelijke normen van AVG.

 

Door het aangaan van het yoga-abonnement stemt de abonnee in met deze algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe zich hieraan te houden.